login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63564
63565
5595951
64342
8875751
8875928
8876074
8876077
8876298

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::2
total children::1
show[ 2 | 3] flat


akákoľvek debata v takomto prípade by mala byť vedená v zmysle "akým spôsobom dosiahnúť, aby som tú energiu nemusel/a v prvom rade vyrábať spotrebovať", a nie "aký je najekologickejší spôsob výroby energie"? - čiže ideálna odpoveď je pasívny dom

×÷ßßß$ˇ~[☼◙ş→☻ü84ó♀ÇüŮń§►♫☺♀♂ć☺<ˇ